Firex vedpanna - Ny generation vedpannor

alloljebrännare alloljepannor
En vedeldad panna med snygg design samt utrustad med innovativa tekniska lösningar:
 • 3 modeller med effekt på 34, 45 och 55 kW
 • Fullständig förgasning och pyrolytisk förbränning
.
Pannans termiska prestanda ger 82 % verkningsgrad.

Praktisk och användarvänlig vedpanna

 • Maximal självständighet tack vare den stora vedbehållaren (i genomsnitt mellan 15 och 30% mer än andra modeller med samma effekt).
 • Nytt system för förbiledning av rök i den övre luckan.
 • Påfyllning och underhåll av vedbehållaren har förenklats med hjälp av den isolerade luckan med dubbel öppningsriktning (till höger eller till vänster).
 • Förenklad påfyllning av ved tack vare rotation av antirökluckan som är placerad mellan den externa  luckan för påfyllning och vedbehållaren.
 • Snabb och enkel öppning samt stängning av luckan med hjälp av vridbart reglage och isolerad spak
vedpanna industri vedpannor vedpannor villaByggd för kvalitet och varaktighet
 • 8  mm tjock stålplatta isolerar vedbehållaren invändigt
 • Galler och eldgaller i rostfritt stål AISI 310 S.
 • Platta i termiskt högresistent stål.
 • Den inre bakre väggen är gjord av eldfast material, för motverkade av kondensatbildning och därmed korrosion.


Energibesparing och effektivitet
 • Vingreglage med integrerad backventil för maximal precision av primär - och sekundärluftsreglering.
 • Den högeffektiva fläkten för gasförbränning av ved är placerad på röksugsidan.
 • Isoleringen av det yttre höljet består av en 50 mm tjock rivsäker stenullmatta samt aluminiumplåtar.

Säkerhet och mångsidig användning
 • Överhettningsskydd tack vare värmeväxlaren i stål som är direkt placerad i pannans övre del.
 • Termisk styrpanel för automatisk styrning av fläkten och de olika installationerna för centralvärme:
  -Endast uppvärmning
  -Uppvärmning och produktion av varmvatten för hushållsbruk med enke l eller dubbel förvaringstank eller tank-i-tank.

Mått

Vedpanna vedpannor industri vedpanna 200 kw

©Alloljepannor i Skandinavien AB   tel. 08 410 402 44