kroll ny top banner se
Bioolja

Bioolja = 100% grön och förnyelsebar energi

Alloljepannor levererar bioolja som är optimerad för det nordiska klimatet och ger en lägre kostnad för uppvärmning av lokaler och fastigheter jämfört med fossila bränslen.

Med vår bioolja kan du på ett enkelt sätt värma upp din lokal, fastighet, spannmålstork eller växthus med ett 100% miljövänligt och CO2-neutralt bränsle. Vid behov hjälper vi till med att uppgradera er nuvarande värmeanläggning med en biooljebrännare eller alloljebrännare. Om du behöver en ny värmeanläggning hjälper vi dig att byta till en komplett anläggning för varmluft alternativt vattenburen värme till en bråkdel av kostnaden för en ny pellets- eller flisanläggning.

  • Biooljan i vårt sortiment är 100% miljövänlig och är cirka 30-40% billigare än eldningsolja
  • Vi har egen depå i Sverige = leveranser året om, obegränsad tillgång samt att årsavtal kan tecknas
  • Vår bioolja finns i olika kvalitéer, den billigare kräver förvärmning medan den som är av bättre kvalité klarar temperaturer ner till cirka fem minusgrader utan extra förvärmning
  • Vår bioolja har 2 % högre energivärde än t.ex. rapsolja på grund av en högre halt av fettsyror
  • Biooljan är befriad från energi- och koldioxidskatt vilket ger mycket lägre pris (30-40%) jämfört med fossil/eldningsolja
  • 100% fri från innehåll av palmolja
  • Biooljan uppfyller alla nya hållbarhetsreglerna för biobränsle
  • Alla biooljor som vi tillhandahåller kommer uteslutande från växtriket i olika former, bland annat raps,soja,solros
  • 100% fossilfri & grön energi

Kontakta oss för mer information gällande inköp av prisvärd och koldioxidneutral bioolja.

Vi levererar från 1 kbm/IBC container - tankbilsleveranser

Förnyelsebar & miljövänlig

För att minska vår miljöpåverkan behöver vi använda oss av förnyelsebara och fossilfria bränslen. Biooljan är ett sådant bränsle. Oljan är förnybar och framställs av råvaror och restprodukter från växtriket. Genom att använda bioolja för uppvärmning av fastigheter och lokaler reducerar vi utsläppen av växthusgaser och minskar vår miljöpåverkan. Biooljan är en viktig del i att uppnå visionen om ett klimatneutralt Sverige 2050.

alloljepannor
© Alloljepannor i Skandinavien AB  
tel. 08 410 402 44