kroll ny top banner se
Bioolja

BIOOLJA = 100% grön och förnyelsebar energi 

Nu kan Ni på ett enkelt sätt bli 100 % miljövänliga och CO2-neutrala i uppvärmningen av era lokaler, fastigheter, spannmålstorkar, växthus m.m. genom att på ett enkelt sätt byta till någon av våra alloljebrännare/biooljebrännare fr 20 kW- 17 MW i Era nuvarande värmeanläggningar alt. byta till en helt ny komplett anläggning både varmluft alt. vattenburet  från oss med alloljebrännare/biooljebrännare, allt till en bråkdel mot kostnaden av att  t.ex. byta till en ny pellets/flis-anläggning.

  • Biooljan som finns i vårt sortiment är inte enbart 100% miljövänlig utan även ca 30-40 % billigare än  eldningsolja 
  • Egen depå i Sverige = leveranser året runt ,obegränsad tillgång, årsavtal kan tecknas
  • Biooljan i vårt sortiment  finns i olika kvalitéer, den billigare kräver förvärmning medan den som är av bättre kvalité klarar temperaturer  ner till ca -5 Celsius utan extra förvärmning 
  • Vår bioolja har 2% högre energivärde än tex rapsolja pga högre halt fettsyror och lägre pris än rapsolja
  • Biooljan är  befriad från energi och koldioxidskatt vilket ger mycket lägre (30-40%) pris mot  fossil/eldningsolja
  • 100% fri från innehåll av palmolja 
  • Biooljan uppfyller alla nya hållbarhetsreglerna för biobränsle
  • Alla biooljor som vi tillhandahåller kommer uteslutande från växtriket i olika former, bland annat raps,soja,solros
  • 100% fossilfri & grön energi

Kontakta oss för mer information om inköp av prisvärd koldioxidneutral bioolja.
Vi levererar från 1 kbm/IBC container  - tankbilsleveranser

alloljepannor
© Alloljepannor i Skandinavien AB  
tel. 08 410 402 44