kroll ny top banner se

Biooljebrännare 


Hos oss hittar ni ett flertal biooljebrännare i effekter fr 20 kW-5000kW  (5 MW)

Konvertera er befintliga panna till bioolja/biooljedrift genom ett brännarbyte till en av våra biooljebrännare, även kompletta varmluftspannor/vattenburna pannor för biooljedrift med biooljebrännare i effekter från 20 kW till 5000 kW.

  • Koldioxidneutral och förnyelsebar uppvärmning
  • 100% miljövänlig
  • 40 % till 50 % billigare än eldningsolja
  • Berättigar till investeringsstöd från Länsstyrelsen 

Kontakta oss för mer information om våra biooljebrännare och hur ni konverterar just er panna alt. kompletta anläggningar för bioolja 

alloljepannor
© Alloljepannor i Skandinavien AB  
tel. 08 410 402 44