kroll ny top banner se

RME BRÄNNARE bentone

Bentone B30A, B40A RME och B55-2, B65-2 RME är fyra modeller av en nyutvecklad modern serie RME brännare  som uppfyller nuvarande och framtida miljömässiga och ekonomiska krav för standardbrännare. Avsedda för RME och biodiesel som uppfyller den europeiska standarden EN 142 14 FAME.

Brännarna kan användas för traditionell uppvärmning av bostadshus och fastigheter, både för industriella applikationer och mobila enheter.

Brännarna kan användas till traditionell uppvärmning av bostadshus och fastigheter, såväl till industriella applikationer som mobila anläggningar.

B30A/ B40A är båda 1- stegs brännare som är uppbyggda med ett munstycke för ON/OFF- reglering. För bästa hållbarhet rekommenderas rostfria munstycken.

Brännarna klarar miljöregler och utmanande oljeviskositet. Samtidigt har de en mycket liten eller ingen påverkan på den globala uppvärmningen.

Brännarna levereras komplett med oljeslangar och filter som är resistenta mot RME, samt fläns, packningar och underhållsinstruktioner.

Fördelar Bentone RME:

  • Konstruerad enligt EN 267
  • Påmonterad automatik med standardkomponenter
  • Försedd med eurostecker för snabb och säker elinstallation
  • Utformad så att största servicevänlighet uppnås
  • Hög verkningsgrad med konstanta förbränningsvärden ger låg driftskostnad
  • Genom brännarens konstruktion erhålls ett stort arbetsområde
  • Högklassig magnetventil som säkerställer en god funktion
  • Förnyelsebart grönt bränsle med minimal klimatpåverkan
  • Låg investeringskostnad - Snabb lönsamhet.

FAME: fettsyrametylester är biodiesel framställd genom omförestring av vegetabiliska eller animaliska oljor.

RME: rapsmetylester är biodiesel framställd genom omförestring av rapsolja.

Bentone B30A och B40A RME

TYP B30 B40
Modell B30A B40A
Kapacitet kg/h 6,0-17,0 9,0-29,5
Effekt  kW 71-202 107-350
Motor  V/Hz / W/A 230/50-60/180/1,1 230/50/250/1,1
   
Oljepump DV57C
Oljefilter 3/8”
Luftreglering Manuell
Vikt brutto/ netto   kg 19/ 17 21/ 19
Volym emballage (kartong)    mm/ m³ 590*450*305/ 0,08 610*475*345/ 0,10

 

rme b30 b40 bentone

  A B C D E E F G H J
Bentone B30A RME 175 382 108 108 187 287 372 220 281 303
Bentone B40A RME 195 400 127 114 172 272 420 260 310 360

sprangskiss rme b30 b40

Bentone B55-2 och B65-2 RME

TYP B55 B65
Modell B55-2 RME B65-2 RME
kg/h 14-67 24-99
kW 166-795 107-350
Motor  V/Hz / W/A 230-400/50/750 230-400/50/1500
Eldningsautomat LMO24
Oljepump E4NC E6NC
Oljefilter 1/2”
Luftreglering spjällmotor
Vikt brutto/ netto   kg 50/ 47
Volym emballage (kartong)    mm/ m³ 945*655*445/ 0,3

rme b55 2 b65 2

  A B øC øD E1 E2 F G H J
Bentone B55-2 RME 290 595 160 155 273 373 610 321 400 405
Bentone B65-2 RME 290 595 200 155 258 358 610 321 400 405

E: Brännarrör insticksmått från fläns 1: Standard utförande 2: Förlängt utförande - offereras

rme b55 2 b65 2 sprangskiss

alloljepannor
© Alloljepannor i Skandinavien AB  
tel. 08 410 402 44