kroll ny top banner no
Vedkjeler

VEDKJELER 150 OG 200 KW


Vedbasert stålkjele med fullstendig forgassing og pyrolytisk forbrenning.

• Omvendt forbrenning.
• Høy virkningsgrad, nære 90 %.
• Optimalisering og styring av forbrenningen gjennom justering av primær- og sekundærluften.
• Forbrenningsvifte montert på utsug.
• Varmebestandig katalysator montert i forbrenningskammerets nederste del.
• Vedbeholder med veggtykkelse på 8 mm.
• Automatisk omdirigering av røyk for å forebygge bakdrag.
• Innebygd kondensforebyggende system med termostatiske ventiler (patentert).
• Versjoner med 150 og 200 kW har varmeveksling gjennom vertikale røykgassrør og et spesielt rengjøringssystem.
• Brede luker på vedbeholderen og forbrenningskammeret gjør påfylling og vedlikehold enklere.
• 60 mm matte i rivsikkert steinull isolerer dekselet.
• Sikkerhetsvarmeveksler for forebygging av overoppheting i form av en stålslynge montert i kjelens øverste del.
• Styringspanelet styrer vanntemperaturen og viftens funksjon automatisk.
• Versjoner med 150 og 200 kW er utstyrt med elektronisk styring inkl. display på flere språk og styring av sentralvarmesystemet, versjon "BICOMB"
• En ekstrakjele for olje- eller gassbrennere med trykkstråle er allerede montert på den vedbaserte, og har følgende egenskaper:
• Tørt forbrenningskammer for underbrenning (vedforgassing).
• Kondensforebyggende system med justerbare turbulatorer.
• Forbrenningskammer med luke i smijern med doble åpningsretninger (høyre eller venstre) og isolasjon av keramisk fiber.
• 60 mm matte rivsikker steinull isolerer dekselet innvendig.
• Styringspanel med automatisk tenning av ekstrakjelen når veden er slutt.
• Tilvalg: Komplett kondensforebyggende resirkuleringspumpe.

Virkningsgrad over 90 %, oppfyller krav for klasse 3 iht. EN 303-5.

 
Vedkjeler
1. Styringspanel 6. Forbrenningskammerets luke T3. Kobling for ekspansjonskar.
2. Påfyllingsluke for ved 7. Vifte T4. Skorsteinstilkobling
3. Justering av primærluft 8. Spak av rengjøringssystem for røykgassrør T5. Sikkerhetsvarmevekslerens koblinger
4. Justering av sekundærluft T1. Sentralvarmesirkulasjone T6. Tømmingsåpning
5. Kontrolløye for flamme T2. Sentralvarme retur  
 
MODELLER WOOD AIR 150 WOOD AIR 200
NOMINELL UTEFFEKT*  (kW)  149,3  199,7
 NOMINELL INEFFEKT  (kW)  166,8  223,4
 MÅTT      
 A  (mm)  2201  2461
 B  (mm)  151  151 
 C  (mm)  1679  1939 
 D  (mm)  371  371
 E  (mm)  968  968 
 F  (mm)  698  798
 G  (mm)  440  540
 H  (mm)  713  773
 I  (mm)  224  224 
 L  (mm)  1851  2111
 KOBLINGER      
 T1  EN 1092-1 PN16  DN 65  DN 65
 T2  EN 1092-1 PN16  DN 65  DN 65
 T3  ISO 7/1  Rp 1½  Rp 1½
 T4  (Øe mm)  300  300
 T5  ISO 7/1  R ¾  R ¾
 T6  ISO 7/1  R ¾  R ¾
 VANNKAPASITET  (l)  430  493
 TRYKK PÅ VANNSIDEN**  (m c.a.)  0,39 0,39 
 MAKS. ARBEIDSTRYKK  (bar) 3 3
 VEDBEHOLDERENS VOLUM  (l)  495  580
 MÅL AV PÅFYLLINGSLUKEN FOR VED  (mm)  514x594  514x594
 VEKT  (kg)  ---- ---- 
 VEDTRELENGDE***  (cm)  100  120
 EFFEKTIVITETSKLASSE IHT. EN 303.5:2011    5  5 
 UTSLIPPSKLASSE IHT. EN 303.5:2011    5  5
 CO ved 10% O2  (mg/Nm³)  687  690
  STØV ved 10% O2  (mg/Nm³)  25  43
 NOx ved 10% O2  (mg/Nm³)  232  249
 OGC ved 10% O2  (mg/Nm³)  15  17
 VIFTENS STRØMFORBRUK  (Volt/Watt)  230/250  230/250

* Uteffekten oppnås med ved av god kvalitet med et fuktighetsnivå på 15 %
** Trykktap av sirkulasjonshastighet som tilsvarer delta-T på 15 K. Effektivitet og utslipp iht. klasse 3 EN 303-5

©Alloljepanner i Skandinavien AB   tel. + 46 8 410 402 44