kroll ny top banner se

VEDPANNA OCH VEDPANNOR

Vedpannor för för miljövänlig, effektiv och trygg uppvärmning.

När du köper din vedpanna från oss  får du alltid en miljövänlig, effektiv och trygg uppvärmning. Samtidigt som de har en hög verkningsgrad och god driftsäkerhet. Vilket gör att våra vedpannor hjälper er att sänka era uppvärmningskostnader under vinterhalvåret. Du kan känna dig säker att elda med våra vedpannor, då all nödvändig säkerhetsanordning, så som överhettningsskydd och eldfast material för att motverka kondensatbildning alltid ingår i våra produkter. Våra vedpannor finns i tre kategorier, avsedda för olika bruk. Firex är anpassade efter hushåll och Airex lämpar sig mer till mellanstora fastigheter, medan våra mest kraftfulla vedpannor på 150 och 200 kW lämpar sig bäst för industrier.

Firex Vedpanna:

Firex vedpannor är praktiska och användarvänliga vedeldade värmepannor som finns i tre modeller, med snygg design. Där alla modellerna är byggda för kvalitet och varaktighet samt utrustade med innovativa tekniska lösningar. Firex finns i modellerna 34, 45 och 55, där dess nominella uteffekt drar mellan 28,2 till 45,2 kW . Tack vare den stora vedbehållaren, dubbel öppningsriktning av den isolerade luckan och vridbart reglage, för att snabbare kunna öppna samt stänga luckan har vedpåfyllningen förenklats avsevärt för användaren.

Airex Vedpanna:

Airex 2S är den vedeldade pannan som ger störst ”modulerad” effekt, d.v.s. bibehåller energin och värmen utefter användarens behov. När användaren valt rummets optimala temperatur modulerar värmepannan sin låga automatiskt utefter detta. Vilket gör att när optimal temperatur uppnåtts underhåller vedpannan enbart den glödande kolen. Samtidigt som den vedeldade pannan snabbt kan öka lågan igen om temperaturen skulle sjunka.Airex vedpanna har två regleringssystem för primär- och sekundärluften, detta möjliggör att den höga effekten uppnås genom att noga kontrollera förbränningsluften via dessa system. Vilket i sin tur gör att doseringen av bränsleblandningen blir perfekt.

Vedpannor för industri:

Våra vedpannor för industri finns i två olika versioner, ena på 150 kW och den andra på 200 kW, båda med en verkningsgrad på ca 90 %. Dessa vedpannor är särskilt anpassade för industrier då dess stålhölje runt om ger fullständig förgasning och pyrolytisk förbränning. I dessa vedeldade stålpannor är vårt patenterade kondensförebyggande system med termostatiska reglerventiler inbyggda och båda versionerna är försedda med elektronisk styrpanel, som med hjälp av  display styr vattentemperaturen samt fläktens funktion automatiskt. Båda versionerna har även värmeväxling genom vertikala rökgasrör, ett särskilt rengöringssystem och automatiskt förbiledning av rök, för att förebygga bakdrag.

©Alloljepannor i Skandinavien AB   tel. 08 410 402 44