kroll ny top banner se

tysk varmeteknik sedan 1963

ALLOLJEKAMIN  KROLL W401 MED/UTAN TOPPFLÄKT

Alloljekamin Kroll  W401 är den perfekta lösningen för uppvärmning av hallar,verkstäder,garage mm

alloljekamin tyska Kroll alloljepanna varmluftspanna

Alloljekamin Kroll W401 är Kroll´s enklaste produkt och är väldigt driftsäker då den bygger på en mycket enkel konstruktion med väldigt få delar som kan gå sönder eller som slits.
Alloljekamin Kroll W401 är konstruerad för perfekt  förbränning av  mineralolja, men är mycket flexibel och accepterar alla förekommande oljesorter.
Alloljekamin Kroll W401 är därför mycket ekonomisk i drift  eftersom den  även går på alternativa oljesorter.

Alloljekamin Kroll W401 har en manuell start/stopp funktion. Lyft upp fläkten som fungerar som  ett ”lock”, lyft upp locket som ligger på förbränningskammaren och tänd upp lågan.

På sidan finns en bränsletank som rymmer 25 liter valfri olja. Tryck på start, ställ in önskad hastighet  låg/hög växel sedan ställer Ni in effekt

Från tanken pumpas oljan genom en ledning till förbränningsrummet där den droppas ut i lågan när förbränningen nått ca 50 grader.

När temperaturen stigit till driftsnivå (50 grader, ca 10 min) startar även fläkten automatiskt, som effektivt fördelar varmluften i lokalen,när lågan släcks,stängs fläkt och pump av.

Avgaserna går ut via ett avgasrör på sidan, på vilket Ni kopplar en skorsten som är minst ca 4-5 meter hög.

Alloljekamin Kroll W401 är lättplacerad tack vare sina kompakta mått och kan placeras i stort sett var som helst i Era lokaler.

Kontakta oss för mer information kring skorstenbygge, lämplig placering etc.

Alloljekamin Kroll W401 passar bäst till att värma upp lokaler mellan 50-350 m².

Söker Ni efter helautomatiska termostatstyrda lösningar för lokaler större än 100 m2 se vidare på vår hemsida .

©Alloljepannor i Skandinavien AB   tel. 08 410 402 44