kroll ny top banner se

ALLOLJEKAMIN AIS 17-33 kW alloljepannor

Alloljekamin modell AIS 17-33 från vår egen produktion är den perfekta lösningen för uppvärmning av hallar, verkstäder, garage, mm

alloljekamin
alloljekamin 3 a

Detta är vår enklaste produkt för uppvärmning och är väldigt driftsäker då den bygger på en mycket enkel konstruktion med väldigt få delar som kan gå sönder eller som slits.

Den är konstruerad för perfekt förbränning av mineralolja, men är mycket flexibel och accepterar alla förekommande oljesorter. Alloljekamin AIS 17-33 är därför mycket ekonomisk i drift eftersom den även går på alternativa oljesorter.

Alloljekamin AIS 17-33 har en manuell start/stopp funktion. Lyft upp fläkten som fungerar som ett "lock", lyft upp locket som ligger på förbränningskammaren och tänd upp lågan.

Alloljekamin AIS 17-22 rymmer 50 liter valfri olja. Tryck på start, ställ in önskad hastighet, låg/hög växel sedan ställer Ni in effekt

Från tanken pumpas oljan genom en ledning till förbränningskammaren där den droppas ut i lågan när förbränningen nått ca 50 grader.

När temperaturen stigit till driftsnivå (50 grader, ca 10 min) startar även fläkten automatiskt, som effektivt fördelar varmluften i lokalen. När lågan släcks, stängs fläkt och pump av.

Avgaserna går ut via ett avgasrör på baksidan, på vilket Ni kopplar en skorsten som är minst ca 4-5 meter hög.

Alloljekamin AIS 17-33 är lättplacerad tack vare sina kompakta mått och kan placeras i stort sett var som helst i Era lokaler.

Kontakta oss för mer information kring skorstenbygge, lämplig placering etc.

Alloljekamin AIS 17-33 passar bäst till att värma upp lokaler mellan 50-350 m².

Söker Ni efter helautomatiska termostatstyrda lösningar för lokaler större än 100 m2 se vidare på vår hemsida.

alloljepannor
© Alloljepannor i Skandinavien AB  
tel. 08 410 402 44