kroll ny top banner se
vedpanna industri 200 kw vedpannor indutri modell 150 kw

VEDPANNOR 150 & 200 KW

Vedeldad stålpanna med fullständig förgasning och pyrolytisk förbränning


• Omvänd förbränning
• Hög verkningsgrad, nära 90%
• Styrning och kontroll av förbränningen genom justering av primär- och sekundärluften
• Förbränningsfläkt monterad på rökutsuget
• Värmetålig katalysator monterad i förbränningskammarens nedersta del
• Vedbehållare med väggtjocklek på 8 mm
• Automatisk förbiledning av rök för att förebygga bakdrag
• Inbyggt kondensförebyggande system med termostatiska reglerventiler (Patenterat)
• Versioner på 150 och 200 kW har värmeväxling genom vertikala rökgasrör och ett särskilt rengöringssystem
• Breda luckor av vedbehållaren och förbränningskammaren underlättar påfyllning av ved och underhåll
• 60 mm rivsäker stenullmatta isolerar höljet
• Säkerhetsvärmeväxlare för förebyggande av överhettning i form av en stålslinga monterad direkt i pannans översta del
• Styrpanelen styr vattentemperaturen och fläktens funktion automatiskt
• Versioner på 150 och 200 kW är försedda med elektronisk styrpanel inkl display med flera språk och styrning av centralvärmesystemet Version "BICOMB"
• Torr förbränningskammare för underförbränning (vedförgasning)
• Kondensförebyggande system med justerbara turbulatorer
• Förbränningskammarens lucka i gjutjärn med dubbel öppningsriktning (till höger eller till vänster) och isolering av keramiskt fiber
• 60 mm rivsäker stenullmatta isolerar höljet invändigt
• Styrpanel med automatisk tändning av extrapannan när veden är slut
• Tillval: komplett kondensförebyggande recirkulationspump

Verkningsgrad över 90 % ,Uppfyller krav för klass 3 enligt EN 303-5

 
vedpannor
1. Styrpanel 6. Förbränningskammarens lucka T3. Koppling för expansionskärl
2. Påfyllningslucka för ved 7. Fläkt T4. Skorstensanslutning
3. Reglage för primärluft 8. Spak av rengöringssystemet för rökgasrör T5. Säkerhetsvärmeväxlarens kopplingar
4. Reglage för sekundärluft T1. Centralvärme flöde T6. Tömningsöppning
5. Kontrollöga för lågan T2. Centralvärme retur  
 
MODELLER WOOD AIR 150 WOOD AIR 200
NOMINELL UTEFFEKT*  (kW)  149,3  199,7
 NOMINELL INEFFEKT  (kW)  166,8  223,4
 MÅTT      
 A  (mm)  2201  2461
 B  (mm)  151  151 
 C  (mm)  1679  1939 
 D  (mm)  371  371
 E  (mm)  968  968 
 F  (mm)  698  798
 G  (mm)  440  540
 H  (mm)  713  773
 I  (mm)  224  224 
 L  (mm)  1851  2111
 KOPPLINGAR      
 T1  EN 1092-1 PN16  DN 65  DN 65
 T2  EN 1092-1 PN16  DN 65  DN 65
 T3  ISO 7/1  Rp 1½  Rp 1½
 T4  (Øe mm)  300  300
 T5  ISO 7/1  R ¾  R ¾
 T6  ISO 7/1  R ¾  R ¾
 VATTENKAPACITET  (l)  430  493
 TRYCK PÅ VATTENSIDAN**  (m c.a.)  0,39 0,39 
 MAX ARBETSTRYCK  (bar) 3 3
 VEDBEHÅLLARENS VOLYM  (l)  495  580
 MÅTT AV PÅFYLLNINGSLUCKAN FÖR VED  (mm)  514x594  514x594
 VIKT  (kg)  1450 1600
 LÄNGD AV VEDTRÄN  (cm)  100  120
 EFFEKTIVITETSKLASS ENL. EN 303.5:2011    5  5 
 UTSLÄPPSKLASS ENL. EN 303.5:2011    5  5
 CO vid 10% O2  (mg/Nm³)  687  690
 DAMM vid 10% O2  (mg/Nm³)  25  43
 NOx vid 10% O2  (mg/Nm³)  232  249
 OGC vid 10% O2  (mg/Nm³)  15  17
 FLÄKTENS STRÖMFÖRBRUKNING  (Volt/Watt)  230/250  230/250

* Uteffekten uppnås med ved av bra kvalitet med fuktnivå på 15%
** Tryckförluster för flödeshastighet som motsvarar till delta-T på 15 K Effektivitet och utsläpp enligt klass 3 EN 303-5

alloljepannor
© Alloljepannor i Skandinavien AB  
tel. 08 410 402 44