kroll ny top banner se

Jämförelse bioolja mot pellets

Effekt: 200 kw
Förbrukning: 400.000 kw/h

BiooljaBefintlig oljepanna
Investeringskostnad: 0
Driftkostnad: 425.000 kr
Kapitalkostnad 10 år: 0kr
Totalt: 425.000 kr / år

Konvertering Bioolja
Investeringskostnad: 40.000 kr
Driftkostnad: 304.000 kr
Kapitalkostnad/år under 10 år: 8.000 kr
Totalt: 312.000 kr / år
blue line compare

Konvertering Pellets
Investeringskostnad: 1.200.000 kr
Driftkostnad: 240.000 kr
Kapitalkostnad/år under 10 år: 150.000 kr
Totalt: 390.000 kr / år

 

Jämförelse bioolja mot flis

Effekt: 200 kw
Förbrukning: 400.000 kw/h

BiooljaBefintlig oljepanna
Investeringskostnad: 0
Driftkostnad: 425.000 kr
Kapitalkostnad 10 år: 0kr
Totalt: 425.000 kr / år

Konvertering Bioolja
Investeringskostnad: 40.000 kr
Driftkostnad: 304.000 kr
Kapitalkostnad/år under 10 år: 8.000 kr
Totalt: 312.000 kr / år
blue line compare
Konvertering Flis
Investeringskostnad: 2.200.000 kr
Driftkostnad: 120.000 kr
Kapitalkostnad/år under 10 år: 275.000 kr
Totalt: 395.000 kr / år

alloljepannor
© Alloljepannor i Skandinavien AB  
tel. 08 410 402 44