kroll ny top banner se

Aerotemprar & aerotemper

Aerotemprar/fläktluftvärmare/Aerotemper Kroll LH - serie

Kroll´s aerotemprar är tillverkade i Tyskland, 16 olika modeller ingår i LH serien.tysk varmeteknik sedan 1963

För permanent uppvärmning av verkstadshallar, garage, växthus, lagerhallar mm.

Perfekta då Ni vill kombinera Er vattenburna panna med luftvärme,finns även i rostfritt utförande

Kroll aerotemper /värmefläkt av LH serie:aerotemprar aerotemper

  • 3 fläkthastigheter
  • Luftriktare.
  • Vägg/tak monterings-kit som tillbehör
  • 3 stegsbrytare som tillbehör
  • Termostater som tillbehör
  • 5 års fabriksgaranti
  • Lagervara

Perfekta att använda med våra vattenburna pannor , informera oss om mått, höjd, bredd, isolering av Er lokal så räknar vi ut vad Ni behöver för kW- effekt. Nedanstående modeller finns att tillgå:

Model typ CU/ALU LHTW LH 120 LH 130 LH 220 LH 230 LH 320 LH 330 LH 420 LH 430 LH 520 LH 530
Vid högvarv
Luftmängd m³/h 1.750 1.550 2.450 2.300 3.600 3.400 3.950 3.900 5.200 4.900
Värme effekt
LTHW 90/70° C,
EAT = +20°C
LTHW 90/70° C,
EAT = -15°C
kW kW 12,50 23,98 16,30 30,02 16,60 32,62 22,40 42,54 25,80 49,17 34,30 64,24 29,90 56,01 40,20 74,71 36,60 70,26 49,40 92,32
Vid mellanvarv
Luftmängd m³/h 1.250 1.150 2.050 1.850 2.350 2.000 2.800 2.650 3.300 3.150
Värme effekt
LTHW 90/70° C,
EAT = +20°C
LTHW 90/70° C,
EAT = -15°C
kW kW 10,90 19,51 14,10 24,58 15,60 29,14 20,30 36,90 21,70 37,71 26,50 44,91 26,10 45,24 33,40 57,63 30,60 53,11 39,80 68,68
Vid lågvarv                      
Luftmängd m³/h 900 850 1.900 1.550 1.650 1.350 1.900 1.850 2.450 2.200
Värme effekt
LTHW 90/70° C,
EAT = +20°C
LTHW 90/70° C, EAT = -15°C
kW kW 9,60 15,80 4,70 19,90 15,20 27,82 18,70 32,17 18,60 30,05 21,30 33,84 22,00 35,12 10,50 44,70 26,70 43,78 32,90 53,27
Motor 230V~50Hz max. effekt kW 0,08 0,08 0,095 0,095 0,14 0,14 0,18 0,18 0,15 0,15

 

Modell CU/ALU
LTHW
LH 620 LH 630 LH 720 LH 730 LH 920 LH 930
Vid högvarv
Luftmängd m³/h 6.700 6.700 8.500 7.700 12.550 10.900
Värme effekt LTHW 90/70°C, EAT = +20°C
LTHW 90/70° C, EAT = -15°C
kWkW 44,50
87,24
59,20
113,02
63,40
119,21
82,60
150,98
83,40
163,26
108,30
203,45
Vid lågvarv              
Luftmängd m³/h 4.550 4.250 6.550 6.100 8.950 8.400
Värme effekt LTHW 90/70°C, EAT = +20°C
LTHW 90/70° C, EAT= -15°C
kWkW 38,50
69,05
49,70
88,17
57,70
101,55
73,70
129,12
73,40
133,23
96,10
171,42
Motor 400V~50Hz
max. effekt
kW 0,245 0,245 0,26 0,26 0,49 0,4

 

Ljudnivå db(A) på 5 m avstånd
Model type Högvarv Mellanvarv Lågvarv
LH 120 50 47 41
LH 130 50 47 41
LH 220 51 47 45
LH 230 51 47 45
LH 320 52 40 43
LH 330 52 40 43
LH 420 53 49 43
LH 430 53 49 43 43

 

Ljudnivå db(A) på 5 m avstånd
Model type Högvarv Mellanvarv Lågvarv
LH 520 53 49 43
LH 530 53 49 43
LH 620 53 49 47
LH 630 53 49 47
LH 720 52 46
LH 730 52 46
LH 920 53 48
LH 930 53 48

 

Model typ LH 120 / 130 220 / 230 320 / 330 420 / 430 520 / 530 620 / 630 720 / 730 920 / 930
A mm 550 600 650 700 750 800 850 1400
B mm 400 450 500 550 600 650 700 700
C mm 331 331 331 331 331 331 331 331
D mm 95 115 130 110 120 150 170 170
P mm 489 539 589 639 689 739 789 1139
Vikt kg 17 18 19 21 22 25 26 27 30 32 32 36 41 44 71 76

©Alloljepannor i Skandinavien AB   tel. 08 410 402 44