kroll ny top banner se

ctcCTC V35. Liten och lättskött vedpanna för halvmetersved.

CTC V35 har en märkeffekt på 35 kW och arbetar med omvänd förbränning. Den sugande fläkten ger ett jämnt drag och en bättre kontroll över hela eldningsprocessen. Eldstaden med keramiskt roster och en ny kraftig brännplåt rymmer hela 105 liter och klarar halvmetersved.

ctc v35Efterbrännkammaren som arbetar med sekundärluft ger en nästan total förbränning av rökgaserna. Konstruktionen gör att vedens energiinnehåll verkligen tillvaratas på ett maximalt sätt.

Den stora påfyllningsluckan gör det enkelt att fylla på ved och den sugande fläkten eliminerar risken för att det ska ryka in. CTC V35 har en lättåtkomlig fläkt och ett skorstensrör som ansluts uppåt eller åt sidan. Asktömning sker från höger eller vänster vid sotning.

För att få optimal drift med mest komfort till minsta möjliga arbetsinsats, skall vedpannan alltid arbeta mot en vattenvolym på minst 1500 liter. Vi rekommenderar att tankladdningen styrs av en laddomat. CTC V35 kan kopplas samman med valfri kombination av ackumulatortankar, med eller utan varmvattenberedning.

Skala för Ecodesigndata (A++ till G).
Ved A1

EasyFlex är en pelletspanna som är konstruerad för att passa ihop med de flesta moderna brännare. Pelletseldning har likheter med oljeeldning.

Den stora skillnaden är att fastbränsleeldning producerar en viss mängd aska som måste avlägsnas med olika tidsintervaller för att inte försämra verkningsgraden eller störa funktionen. Därför är pannan konstruerad med stående rökkanaler utan retardrar och en rymlig asklåda på 42 liter som är enkel att dra ut och tömma. Detta för att underlätta skötsel. Sotning sker i första hand från ovansidan.

EasyFlex består av en eldstad med tillhörande rökkanaler som är omgiven av en yttre mantel som rymmer 150 liter vatten. Vid eldning med pellets tillförs värmen från brännaren via eldstadens och rökkanlernas väggar direkt till pannvattnet. Värmen till radiator systemet går via en vändbar shuntventil av fyrvägstyp.

Varmvattenberedningen sker i en värmeväxlare, som alltid producerar friskt varmvatten efterhand som det förbrukas. Pannan har stor vattenvolym som garanterar hög varmvattenkomfort.

Pannan har en 9 kW elpatron för sommardrift eller annat, som styrs av pannas styrsystem där bland annat belastningsvakt ingår.

Pannan har hög verkningsgrad, miljöriktig förbränning. Byggmåtten på pannan gör den mycket enkel att installera. De små måtten gör att den passar in i pannrum som normalt anses som trånga. Röranslutning sker från ovansida. Elinstallation sker på plint bakom panel som enkelt fälls ner. Anslutning av rökkanal sker bakåt eller uppåt.

Fördelar CTC EasyFlex:

  • Konstruerad för att passa ihop med de flesta moderna brännare.
  • Konstruerad med stående rökkanaler.
  • Rymlig asklåda.
  • Varmvattenberedning sker i värmeväxlare.
  • Utrustad med 9 kW elpatron för exempelvis sommardrift.
  • Hög verkningsgrad och miljöriktig förbränning.
  • Små byggmått, passar i trånga pannrum.

mattskiss

 

Tekniska data CTC EasyFlex
Märkeffekt pellets 20 kW
Märkeffekt elpanna 9,1 kW
Max märkeffekt el brännare 1,1 kW
Effektområde elpatron 0-9 kW
Leveransinställning elpatron 6 kW
Eldata 400V 3N-
Vattenvolym panna 150 l
Max drifttryck panna (PS) 2,5 bar
Vattenvolym växlare 1 l
Max drifttryck värmeväxlare (PS) 9 bar
Max drifttemperatur (TS) 110 °C
Vikt (exkl emballage 240 kg

 

Varmvattenkapacitet 10 40 °C vid panntemperatur 80 °C
Effekt (kW) Bränsle Tappflöde (liter/minut)
12 liter/minut 21 liter/minut
9 el  290 liter  191 liter
15 pellets  402 liter  206 liter
9 + 15 el + pellets  oändligt  213 liter

alloljepannor
© Alloljepannor i Skandinavien AB  
tel. 08 410 402 44